2 december 2015

De ZZP’er staat niet alleen

[responsivevoice_button voice=”Dutch Female” buttontext=”Play”]

Dat de ZZP’er in het huidige gure klimaat het moeilijk heeft, staat wel vast. Inmiddels zijn ruim 1.4 miljoen mensen in Nederland ZZP’er. Velen daarvan zijn de zogenoemde ‘verborgen werklozen’. Dat zijn ZZP’ers op papier, maar in de praktijk mensen zonder baan. Juist de PvdA neemt het al jaren op voor deze doelgroep. Waarom? Omdat ZZP’ers nauwelijks toegang hebben tot sociale voorzieningen en vaak een slechte arbeidsmarktpositie genieten.

Armoedeval bij aanvaarding van werk moet worden tegengegaan

Vanavond werd het voorstel besproken om de inkomensgrens voor te verhogen naar 130% van het wettelijk sociaal minimum. Dit houdt in dat mensen die onder het minimum leven een aanvulling krijgen tot 130% van dit landelijk vastgesteld bedrag. Doel is de armoedeval bij aanvaarding van werk tegen te gaan. Door het verhogen van de inkomensgrens zorgt de gemeente ervoor dat de bestaande negatieve financiële prikkel die regelmatig ontstaat bij aanvaarding van werk wordt omgezet in een positieve prikkel. In Hilversum gaat het om naar schatting 250 personen die per jaar uitstromen naar werk.

Armoede bij ZZP’er vaak moeilijk vast te stellen

Juist omdat een ZZP’er fiscaal gezien als ondernemer wordt bestempeld en een fluctuerend inkomen geniet, is het voor de gemeente moeilijk vast te stellen of zij recht hebben op een financiële aanvulling. Vaak kan een ZZP’er pas achteraf aantonen dat hij onder de armoedegrens leeft. Vaak is het dan al te laat en stapelen de financiële problemen zich op. In de praktijk betekent dit dus dat de gemeente niets kan doen om de verborgen armoede onder ZZP’ers aan te pakken. Daarom heeft de PvdA een voorstel ingediend dat dit probleem geheel oplost.

Vertrouwen in de ZZP’er!

Dankzij de PvdA krijgt de ZZP’er nu actief hulp vanuit de gemeente! Om aan te tonen dat een ZZP’er onder armoedegrens leeft, is het nu slechts nodig om een belastingaangifte van het voorgaande jaar aan te leveren. Aan de hand van deze aangifte kan dan worden beoordeeld of de ZZP’er een financiële aanvulling krijgt. In dat geval krijgt de ZZP’er een voorschot dat achteraf getoetst wordt aan de hand van de nieuwe jaarlijkse belastingaangifte. Zo zadel je de ZZP’er niet met financiële problemen op, maar maak je acute hulp direct toegankelijk. En juist daar gaat het de PvdA om!