24 februari 2015

De toekomst van het Goois Natuurreservaat (GNR) hangt aan een zijden draadje.

Enige tijd geleden is in de commissie Economie & Bestuur de beoogde samenwerking tussen het GNR en het waterleidingbedrijf PWN besproken. Tijdens die vergadering is stilgestaan bij de samenwerking tussen het GNR en het waterleidingbedrijf PWN. Gisteren ontving de gemeenteraad echter een brief van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat. De inhoud van deze brief is schrikbarend te noemen. Zo staat in de brief dat de Nationale Postcode Loterij haar jaarlijkse bijdrage van € 900.000 intrekt, indien de samenwerking met PWN wordt voorgezet. Met een begroting van ca. € 2.5 miljoen voor het GNR slaat het wegvallen van deze bijdrage een regelrechte krater in de begroting van het GNR. Het wegvallen van deze financiële steun hangt dan ook als het zwaard van Damocles boven het hoofd van het GNR. De PvdA heeft de griffie dan ook verzocht de inhoud van deze brief zo snel mogelijk in de commissie Economie & Bestuur te bespreken.

Wat doet het GNR?

Het Goois Natuurreservaat in de huidige omvang is ontstaan door jarenlange aankoop van natuurgebieden. Een aanzienlijk deel van het oppervlak, zo’n 55% van de huidige circa 2.800 hectare, kwam al in 1933 in handen van de Stichting Gooisch Natuurreservaat, een jaar eerder opgericht om het natuurschoon van het Gooi, ten eeuwigen dage, in stand te houden. Bij het GNR zijn bijvoorbeeld de boswachters, die de natuur in stand moeten houden, werkzaam.

Gevolgen zijn niet te overzien

Het GNR heeft onlangs de jaarlijkse begroting vastgesteld met een omvang van ca. € 2.5 miljoen. Tegenover dit bedrag staat uiteraard een uitgavenpost dat dezelfde omvang heeft als de inkomstenpost. Met het wegvallen van de financiële steun van € 900.000, ontstaat er dus een krater in de begroting van het GNR. Dit betekent dat de toekomst van het GNR hoogst onduidelijk is en het wellicht het einde kan betekenen van het GNR. De gevolgen zijn in dat geval dan niet te overzien. De PvdA wil de toekomst van het GNR dan ook met de gemeenteraad bespreken, zodat de gemeente Hilversum in ieder geval doelgericht te werk kan gaan bij het oplossen van deze situatie. Daarom heeft de PvdA vandaag de griffier verzocht de brief te bespreken in de eerstvolgende commissievergadering.

Wordt vervolgd…