18 juli 2015

De Hilversumse toekomstdebatten – Robots, werk & inkomen

Sluipenderwijs, heel subtiel en tegelijkertijd alomvattend is technologie een onderdeel geworden van ons dagelijks leven en werk. Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben mainframes, pc’s, mobieltjes, internet en vele andere technologische ontwikkelingen zich genesteld in onze samenleving. Zowel op persoonlijk als op zakelijk vlak interacteren we dagelijks met vele honderden computers en machines.

De inzet van technologie heeft geleid tot vele optimalisaties en vervanging van arbeidskrachten. Productiemedewerkers zijn in het Westen al sinds de jaren tachtig door robotstraten vervangen, of het werk is uitbesteed naar lagelonenlanden. De middenlaag, het management, de dienstverlenende beroepen, de informatie-intensieve en intellectuele beroepen waren veilig. De verdere exponentiële groei van intelligente technologie leidt inmiddels ook tot het gestaag vervangen van deze middenlaag van de arbeidsmarkt in eerste instantie door computers en in tweede instantie door robots, met het meest in het oog springend de administratieve arbeidskrachten.

De ontslaggolven in de financiële sector van de afgelopen jaren zijn tekenend voor dit proces. Is dit slechts een vooraankondiging van een nog grotere impact van nieuwe technologie op het arbeidsproces? Staan we aan de vooravond van nog grotere arbeidsvraagstukken als de technologie verder op stoom komt? Wat is het antwoord van de samenleving en overheid op de vraagstukken rondom werk en inkomen?

Onder leiding van Yvonne Zonderop zullen enkele landelijke en lokale sprekers met elkaar en met de zaal in gesprek gaan over robots, werk en inkomen. Zo zal Prof. Dr. Theo Huibers (hoogleraar informatica en onder andere auteur van het artikel ‘Robots en de ontwrichting van de arbeidsmarkt’) spreken over de relatie robots en werk. Jan Rensen (oud-wethouder gemeente Hilversum) zal de mogelijke consequenties voor de werkgelegenheid in Hilversum presenteren. Ook zullen er oplossingsrichtingen worden verkend. Zo zal er met tweede kamerlid Roos Vermeij worden gedebatteerd wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het basisloon als passend antwoord op de veranderingen in de arbeidsmarkt kunnen zijn.

Op dinsdagavond 8 september 2015 om 20:00 uur
vindt het eerste debat uit de reeks van
de Hilversums Toekomstdebatten
in Hilversum plaats.

Robots, werk en inkomen

Schrijf je nu in op www.toekomstdebat.nl