6 februari 2015

De Gooi en Eemlander is belangrijk voor de democratie

Vandaag las ik in de krant dat de Holland Media Combinatie(HMC) verdere reorganisatieplannen heeft aangekondigd. Daarbij werd aangekondigd dat onze regiokrant, de Gooi en Eemlander, positioneel wordt versterkt.  Al vanaf 1923 verzorgt deze krant het dagelijks nieuws in de regio. Een begrip. Een monument. Deze krant heeft altijd de lokale democratie dicht bij de mensen weten te brengen. Het is dan ook goed nieuws te noemen dat deze krant blijft bestaan!

De krant brengt burgers en politici nader tot elkaar

Dat de Gooi & Eemlander een grote toegevoegde waarde heeft binnen de lokale politiek heeft de krant al meermalen bewezen. Menig saillant detail is in de krant gekomen. Menig journalist heeft goede contacten met de lokale politiek. Bijna iedereen in de regio kent en leest de krant (via de website of op papier) regelmatig. De Gooi en Eemlander zorgt voor opschudding en houdt burgers en politici alert op hun functioneren. De krant zorgt ervoor dat problemen aangekaart, maar ook opgelost worden. Ik ben oprecht van mening dat de krant noodzakelijk is voor onze lokale democratie. Gelukkig dat de Holland Media Combinatie, het moederbedrijf van deze krant, dit ook inziet en inzet op onze lokale krant.

De wens is de vader van de gedachte

Het is te hopen dat de Holland Media Combinatie ook in de toekomst na blijft denken over de gevolgen van het eventuele verdwijnen van deze krant. Tevens is het van belang dat wij allen, Hilversummers en politici, nadenken over de invulling van het ‘gat’ dat ontstaat op het moment dat deze krant verdwijnt. Alleen met goede verslaggeving blijft iedereen scherp. Het is maar slechts een wens, maar zoals het tussenkopje al zegt; de wens is de vader van de gedachte. Gelukkig is hier voorlopig geen sprake van!