130 Procent is 130 procent, nu ook in Hilversum

Door Jacqueline Kalk op 27 januari 2023

Weet u nog? Dit schreven we eind januari: ‘Dat armoede verschrikkelijk is, hoeft niemand je te vertellen. Armoedebeleid is bedoeld om enige verlichting te brengen. Zodat er een warme maaltijd op tafel staat en de kachel aan kan. Alleen is de ene gemeente guller dan de andere, en werpt de ene gemeente minder drempels op dan de andere. PvdA Hilversum wil goed bereikbare en eenduidige minimaregelingen.’ Belachelijk dat je de ene keer pas bij 110 procent van het Wettelijk Sociaal Minimum in aanmerking komt voor een regeling en de andere keer bij 130 procent.

Het is gelukt!

Als PvdA mogen we trots zijn. In antwoord op onze kritische vragen zegde wethouder Bart Heller toe dat per direct alle minimaregelingen er nu zijn voor iedereen met een inkomen tot 130 procent van het Wettelijk Sociaal Minimum. En dat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023. Precies zoals we vroegen in onze motie 130% is 130%.

Eigenlijk zou dit al lang geregeld zijn maar, dankzij de oplettendheid van ons Ombudsteam, kwamen we erachter dat de gemeente toch weer andere dingen deed. En dat was niet de bedoeling en gelukkig ook niet van een groot deel van de raad. Met steun van Hart voor Hilversum ging ook de coalitie door de bocht.

Wethouder Heller (GroenLinks) zei in de raadsvergadering van 1 februari, nog voor het debat, dat hij het ging regelen, precies zoals de PvdA wou. En daarmee komt een einde aan een langdurige soap van minimaregelingen waarin je het ene jaar wel en het andere jaar niet gebruik kunt maken. Of soms van de ene regeling wel en van de andere regeling weer niet. Onze motie hierover werd ook mede-ingediend door Democraten Hilversum, SP en Hart voor Hilversum. Steun was vooraf ook toegezegd door D66.

Omgevingsvisie

Een ander belangrijk onderwerp in de gemeenteraad van 1 februari was de omgevingsvisie. Daarin legt de raad vast hoe Hilversum er in 2040 uit moet zien. Zijn we dan een dorp of een stad, moet de auto dan eindelijk inschikken en zijn er voor onze kleinkinderen goede scholen, betaalbare huizen en voorzieningen? Zijn we dan nog een mediastad?

Er ligt nu een concept visie. Deze is er gekomen mede dankzij de inbreng van heel veel bewoners in heel wat participatiebijeenkomsten. De conceptvisie is in de raad nog wat verbeterd, met amendementen (aanpassingen). Veel daarvan heeft de PvdA gesteund. Is het daarmee onze visie geworden? Nee, wij waren liever begonnen met de vraag: wat voor samenleving willen we, en niet met de vraag of Hilversum een stad of een dorp is?

In Hilversum wonen zo’n 92.000 mensen. De PvdA vindt dat die allemaal recht hebben op schone lucht, een gezond leefklimaat, goed onderwijs en goede voorzieningen in alle buurten. In de woonwijken is wat ons betreft de auto te gast en hebben de fietser en voetganger voorrang. Er zijn voldoende banen en er is veel groen met mooie natuur rondom.

Vanaf nu bent u weer aan de beurt: met alle wijzigingen gaat de Omgevingsvisie 2040 de inspraak in.

Samengevat: we hebben dus afgesproken dat alle Hilversummers met een inkomen tot 130 procent van het Wettelijk Sociaal Minimum gebruik kunnen maken van alle minimaregelingen. Ook hebben we erop aangedrongen dat de informatie daarover moet kloppen, of je nu op de Hilversum.nl kijkt, in de huis-aan-huiskrant of in onze raadsstukken. De toegang moet eenvoudig zijn. Zo eenvoudig is het. Ook dat is ons beloofd.

Kijk hier op de website van het UWV hoog het sociaal minimum voor jou is. Voor samenwonenden/gehuwden is het €1.934,45 bruto per maand en voor alleenstaanden €1.378,95 bruto per maand. Andere situatie? Dan gelden waarschijnlijk lagere bedragen. Let op, bruto is nog geen netto. Een handige tabel met netto bedragen en de percentages (110 en 130 procent) vind je hier.

 

Jacqueline Kalk

Jacqueline Kalk

In het dagelijks leven: Secretaris/Directeur Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) Gelijke kansen voor iedereen, solidariteit, niet op je handen zitten, maar dingen doen. Voor mij is dat zo vanzelfsprekend dat ik me er over blijf verbazen dat niet iedereen zo denkt. De sociaaldemocratie is mij met de paplepel ingegoten. Met twee ouders, die beide actieve

Meer over Jacqueline Kalk