3 juli 2014

College van burgemeester en wethouders beloven glasnost in Hilversum!

InformatieHet hilversumse college van burgemeester en wethouders beleeft een unicum, onze lokale streekkrant de Gooi en Eemlander moest een WOB verzoek indienen om informatie te krijgen. Onvoorstelbaar natuurlijk, als je in ogenschouw neemt dat openheid in een lokale democratie een basisvoorwaarde moet zijn, om deze locale democratie op een juiste wijze te laten functioneren!

 

Wethouder Jaeger belooft per direct beterschap!

 

Gisterenavond werd er in de Hilversumse gemeenteraad meteen beterschap beloofd. Het college van burgemeester en wethouders wordt duidelijker met informatievoorziening.’Onze lokale streekkrant de Gooi en eemlander moet niet teleurgesteld worden’, aldus wethouder Jaeger. Ook wordt het tijd dat het college burgemeester en wethouders eens hard aan de slag gaan, want dankzij dit onderzoek van de Gooi en Eemlander blijkt dat het huidige college van burgemeester en wethouders tot nu toe slechts een paar besluiten per week hebben genomen (waarvan soms slechts eentje per week!). Dit kan niet waar zijn natuurlijk, kordaat besturen vraagt ook om de schouders er onder te zetten en koers te geven aan ons mooie Hilversum

 

Beterschapsbrief van college

 

Geachte raadsleden,

 

Naar aanleiding van een wob-verzoek van de Gooi en Eemlander over de communicatie van B&W besluiten aan de (lokale) pers en de vragen die Hart voor Hilversum hierover heeft gesteld, heeft het college met de volgende punten ingestemd:

  • De voorlopige openbare besluitenlijst B&W inclusief de daarbij behorende stukken worden direct na het college aan de (lokale) pers verstuurd. Indien er sprake is van inhoudelijke aanpassingen aan het stuk beslist het college op welk tijdstip het naar de pers wordt verstuurd.
  • De onderwerpen die nu op de vertrouwelijke besluitenlijst staan, worden voortaan toegevoegd aan de openbare besluitenlijst. Op deze manier is het voor iedereen duidelijk wat de agenda van het college is. Afhankelijk van de besluitvorming in het college, worden de stukken verspreid naar de pers. De lijn is dat er zoveel mogelijk openbaar is. Stukken die terug worden genomen of waar informatie in staat die de positie van de gemeente in een onderhandeling kunnen schaden, worden niet of op een later tijdstip openbaar gemaakt.
  • De gemeente verstuurt alle raadsinformatiebrieven, wethoudersbrieven, burgemeestersbrieven en collegebrieven direct aan de pers op het moment dat de brieven ook aan de raad worden verstuurd. Tevens worden de brieven op de website geplaatst. Een collegelid geeft zelf aan als een brief vertrouwelijk is en dus (nog) niet openbaar is.

 

 

In aanvulling op bovenstaande maatregelen zal het college een toelichting op de besluiten geven in een wekelijkse persbriefing. Elke week geeft (roulerend) een collegelid toelichting op de onderwerpen die in het college zijn besproken. Na de zomervakantie gaan de persbriefings van start.

 

Het college streeft naar maximale transparantie en openheid. Het college hoopt met deze maatregelen hieraan bij te dragen.

 

 

Met vriendelijke groet,

Namens het college

 

I.C. de Vries                                                                        P.I. Broertjes

Gemeentesecretaris                                                            Burgemeester