10 mei 2014

Burgemeester tekent u de protestbrief? PvdA Hilversum wil ook een juist kinderpardon!

Afgelopen week werd duidelijk dat een groep,  in de Nederlandse samenleving gewortelde, buitenlandse kinderen niet binnen de regels van het kinderpardon valt. De burgemeester van Bunnik vond dit onacceptabel en stelde samenwerking en met steun van de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) en Landelijk Overleg Gemeentebesturen inzake Opvang-en terugkeerbeleid (LOGO) een protestbrief op om Staatsecretaris Teeven te overtuigen van het feit dat dit niet de bedoeling kon zijn van het beleid. Hij riep andere burgemeesters op om de brief mede te ondertekenen.  De SP- Hilversum vroeg afgelopen woensdag tijdens de raadsvergadering aan Burgemeester Broertjes: “U tekent toch ook? “ Natuurlijk steunt de PvdA in Hilversum deze vraag van harte, net als andere lokale partijen zoals D66, VVD, CDA, Groen Links, PvdA, Leefbaar Hilversum, Hilversum 1, Hart voor Hilversum en de Christen Unie. De burgemeester overlegd met het nieuwe college en laat ons aankomende week weten of hij tekent, wij zien dit echter als een formaliteit en vertrouwen erop dat burgemeester Broertjes de protestbrief van harte ondertekent!


OPROEP BURGEMEESTERS  op de site van LOGO
Burgemeester H.M. Ostendorp van de gemeente Bunnik roept samen met diverse collega burgemeesters staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie op om opnieuw te kijken naar de afgewezen aanvragen voor het Kinderpardon. 
Het gaat hierbij om gezinnen met kinderen die voor het kinderpardon zijn afgewezen omdat zij wel bij gemeenten in beeld waren maar niet onder het toezicht van de Rijksoverheid vielen, alsmede ex-alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv ‘s) die verder aan alle eisen van het kinderpardon voldoen maar inmiddels ouder zijn dan 21 jaar. Zie hier de overwegingen in de oproep aan de burgemeesters van de LOGO gemeenten.
In afstemming en met steun van het LOGO en de VNG heeft burgemeester Ostendorp een oproep gedaan om de komende weken zoveel mogelijk handtekeningen van burgemeesters te verzamelen.
De burgemeesters van Aalten (CDA), Amersfoort (CDA), Bunnik (CDA), De Ronde Venen (PvdA), Den Helder (VVD), Eemnes (VVD), Groningen (PvdA), ’s Hertogenbosch (CDA), Heiloo (CDA), Houten (CU), Katwijk (CDA), Smallingerland (VVD), Utrecht (VVD), Utrechtse Heuvelrug (VVD), Veenendaal (VVD), Vianen (CDA), Wageningen (PvdA) en Winsum (CDA) hebben als eersten de oproep getekend. Zie hier de volledige actuele lijst van burgemeesters die de oproep hebben getekend.
Als u als burgemeester deze oproep ook wil ondertekenen, klik dan hier.
Diverse maatschappelijke organisaties roeren zich en noemen de regels van het Kinderpardon oneerlijk en niet uit te leggen. VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children, Kerk in Actie, Stichting LOS en Stichting INLIA lanceren daarom op 5 mei de campagne Eerlijk Kinderpardon. Een campagneteam vanEerlijk Kinderpardon is aanwezig op de bevrijdingsfestivals in Wageningen, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Groningen.
LOGO – Landelijk Overleg Gemeentebesturen Opvang- en terugkeerbeleid 
Zie ook het persbericht van de VNG