8 maart 2014

Burgemeester Broertjes informeert gemeenteraad over overlast Ooievaarplein

Gisterenmiddag heeft PvdA burgemeester Pieter Broertjes de gemeenteraad geinformeerd over de overlast op het Ooievaarplein. Wij zijn heel blij met dit zeer kordate optreden. Veiligheid in Hilversum is een links thema en daarom is het belangrijk dat juist op een plek als het Ooievaarplein de burgemeester samen met de betrokkenen de onvrede in de kiem smoort

 

De brief van PvdA burgemeester Pieter Broertjes:

 

Ik wil u, naar aanleiding van een bezoek van mij en wethouder Boog bij bewoners van het Ooievaarplein aanstaande woensdag 12 maart, globaal informeren over de situatie bij het Ooievaarplein. Rondom de jaarwisseling hebben er vernielingen plaatsgevonden.

Wij hebben direct als gemeente onze rol opgepakt als regisseur en hebben volgens de Aanpak Overlastgevende Jongeren de problematiek aangepakt. Wethouder Boog en ik zijn uiteraard zeer betrokken bij de zaak en nu blijkt dat de aanpak resultaat oplevert, is het moment gekomen dat wij persoonlijk nog met hen willen napraten over de afgelopen periode.

 

Hieronder vindt u een nadere toelichting op de huidige situatie op het Ooievaarplein: 

Vlak na de jaarwisseling kwamen de klachten binnen. Er was schade aangebracht aan een gebouw op het Ooievaarplein.

Na de jaarwisseling werden er meer vernielingen gemeld. De jongeren waren ook in de buurt rondom het Ooievaarplein overlast aan het veroorzaken in de vorm van vernielingen, onrust, brutale monden, kortom zij gingen te ver.Er is direct opgeschaald. De gemeente heeft samen met Politie, Versa Welzijn de zogenaamde Aanpak Overlastgevende Jongeren (APJ) opgezet. De gemeente heeft hierbij de regie. De jeugdgroep is in kaart gebracht (geshortlist) en zij zijn bestempeld als hinderlijk. Er is een plan van aanpak gemaakt met de partners.

Het gaat om een groep jongeren die een aantal jaar geleden ook al overlast veroorzaakten. Nadat de groep in kaart was gebracht en geshortlist was, is er binnen de politie aangegeven dat iedere melding van het Ooievaarplein (of nabije omgeving) hoge prioriteit had en dat er een zero tolerancebeleid was. Ook hebben we afgesproken om samen met wethouder Jeugd, burgemeester, politie en adviseur Bureau Wijkzaken in gesprek te gaan met de jongeren. Politie (wijkagent) heeft begin februari persoonlijk een brief afgeleverd bij alle jongeren die overlast veroorzaken en bij alle ouders van deze jongeren. Daarin stond dat overlast niet langer getolereerd werd en dat de jongeren voor een gesprek hierover op het politiebureau werden uitgenodigd om over de overlast met burgemeester en politie te spreken. Bijna alle jongeren waren bij het gesprek aanwezig. Dit gesprek vond plaats op 10 februari jl.

De belangrijkste uitkomsten van dit gesprek waren (deze afspraken gelden op het Ooievaarplein en in de directe omgeving hiervan).

Met.betrekking tot de jongeren:

–          Geen overlast veroorzaken/ vernielingen plegen;

–          Geen samenscholing in combinatie met overlast (niet meer dan 3 personen)

–          Handhaving door politie ma t/m vrij vanaf 17.00 uur en weekend vanaf 12.00 uur.

–          Geen afval achterlaten;

–          Niet hangen in portieken/trappenhuizen en liften;

–          Niet klimmen op straatmeubilair;

–          Niet urineren op straat;

M.b.t. politie:

–          Zero tolerance beleid met betrekking tot overlast, overtredingen en misdrijven (aanhouden / bekeuren);

–          Als een minderjarige wordt bekeurd dan waar mogelijk thuis bij ouders afleveren;

–          Een aangehouden minderjarige wordt altijd bij de ouders thuis afgeleverd;

–          Melder(s) altijd een terugkoppeling geven;

Politie, gemeente, Versa Welzijn en Dudok Wonen hebben vervolgens nog het volgende gedaan om de overlast de kop in te drukken:

Zij hebben met elkaar nog een avond georganiseerd voor bewoners. Er waren zes mensen aanwezig, we hebben met hen onze stappen doorgenomen. De sfeer was goed. De bewoners die niet konden komen, worden door de aanwezige bewoners op de hoogte gesteld van dit gesprek, 12 maart gaat de burgemeester samen met wethouder Boog persoonlijk langs. We hebben vanaf de jaarwisseling via de buurtwerker de steun van de burgemeester en wethouder al doorgegeven aan de bewoners. Ook heeft de wijkagent vastgelegd bij het 0900 8844 en bij het 112  telefoonnummer dat als er bewoners bellen van het Ooievaarplein dat deze meldingen serieus genomen moeten worden. Ook kunnen de bewoners bij de gemeente terecht.

De gezamenlijke aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen. Het is rustig op het plein, er zijn geen meldingen vanaf het plein.

Ik hoop dat ik u voldoende geinformeerd heb.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij Anneke La Rose, adviseur Bureau Wijkzaken, wijk Oost.

Hoogachtend,

 

 

 

P.I. Broertjes

Burgemeester