27 december 2013

Burgemeester Broertjes heeft nieuwe maatregelen voor een veilige binnenstad!

Vlak voor kerst gleed de mail over de digitale snelweg de emailbox binnen, de mail waarin burgemeester Broertjes middels een brief aan de gemeenteraadsleden meldt dat hij nieuwe maatregelen heeft genomen voor een veilige en gezellige binnenstad! Super natuurlijk!, de inzet voor een veilige en gezellige binnenstad is beleid waar de Partij van de Arbeid al jaren om vraagt en ziet dit ook als een steun in de rug van ons politieke pleidooi!

Extra camera’s

Naast de al geplaatste camera’s in de binnenstad heeft onze burgemeester er een aantal bijgeplaatst. Op de zogenaamde black spots, waar het nu toch even te onveilig werd, waren extra camera’s nodig. Zo zijn de extra camera’s op de Langestraat (tegenover Lets Get Down), Kampstraat/Spoorstraat, Leeuwenstraat/Schapenkamp, Groest/Zeedijk en Kerkstraat/Zeedijk geplaatst en geïnstalleerd.
Meteen had onze burgemeester beet, want aangetoond kon worden dat een vechtpartij heel anders was verlopen dan de partijen hadden aangegeven, hierdoor kon voorkomen worden dat onze politie op een dwaalspoor gebracht kon worden!
De Partij van de Arbeid was reeds bij de verkiezingen van 2010 voor het plaatsen van camera’s en heeft geen zwalkkoers gevaren in de afgelopen jaren en de burgemeester dag in, dag uit geholpen en gesteund in het veilig maken van onze binnenstad!

Nieuw convenant veilig en gezond uitgaan

Ook meldt de burgemeester in zijn dezelfde veiligheidsbrief, dat het nieuwe convenant veilig en gezond uitgaan is afgesloten tussen de Koninklijke Horeca Nederland, het Openbaar Ministerie, de politie en brandweer, alsmede de gemeente Hilversum.
Juist door afspraken te maken, met hierin ook de te hanteren sancties voor de horeca als men zicht niet aan de afspraken houdt is een investering in de veiligheid mogelijk.
Maar ook de gemeente, politie en brandweer zorgen voor aanspreekpunten en een duidelijke organisatie om het beleid vorm te geven. Dit betekent dat er geen vrijblijvend convenant ligt, maar een afsprakenlijst waarin men zich inzet voor een veilig, gezellig en aantrekkelijk uitgaansklimaat in Hilversum, waarbij geweld, discriminatie en overlast in de uitgaansgebieden wordt vermeden.

Toezicht, Surveillance, Verantwoord drankgebruik en geen discriminatie!

Zelf denk ik dat als het convenant een jaar lang strikt wordt gehanteerd, het Hilversumse uitgaansgebied een metamorfose ondergaat. Het gaat er plotseling heel gezellig worden.
Er staat duidelijk in hoe de politie toezicht en surveillance gaat houden. Maar ook hoe aan personen gebiedsverboden kunnen worden opgelegd. Er ligt ook een stevige hypotheek bij de uitgaansgelegenheden, waarin afspraken over verantwoord drankgebruik staan, men op geen enkele wijze discrimineert (bijvoorbeeld bij het stellen van eisen aan bezoekers en toelaten van bezoekers!) en dat de horecaondernemers ook verantwoordelijkheid moeten tonen voor de omgeving rondom de uitgaansgelegenheden!
Dezelfde horecaondernemers moeten extra maatregelen nemen om drugsgebruik te voorkomen, zoals speciale verlichting in de toiletruimten.

De PvdA is blij met dit nieuwe convenant en rekent erop dat het niet alleen bij woorden en stukken papier blijft, maar ook daadwerkelijk iedereen tot daden overgaat, ook als men elkaar moet aanspreken op elkaars verantwoordelijkheid! De afgelopen jaren hebben teveel in het teken gestaan van een keten van aangeschakelde incidenten. Hierdoor zijn er in mijn ogen teveel geweldsdelicten ontstaan met vele voorbeelden van zinloos geweld. Dat is niet de binnenstad die wij als PvdA voor ogen hebben, wij willen een vredige, gezellige en vooral veilige binnenstad. Dit vraagt om beleid waarin ook via streng en kordaat optreden duidelijkheid ontstaat!