Afscheid nemen

27 maart 2018

Morgenavond neemt de raad afscheid van de raadsleden Hans Haselager, Nelleke Degenhart en Saami Akrouh, alsmede van de fractiemedewerkers Durk Heidbuurt, Henriëtte Bijl, Bram van Eindhoven en Emil Falan. Deze groep mensen heeft zich vier jaar lang ingezet voor de PvdA, voor Hilversum, maar vooral voor alle inwoners van Hilversum. De PvdA wil jullie hartelijk danken en heel veel succes wensen voor de toekomst.

Wij roepen al onze leden en geïnteresseerden op om woensdagavond 20.00 uur naar het Raadhuis te komen. In ieder geval Hans Haselager, Nelleke Degenhart en Durk Heidbuurt zullen er dan zelf ook zijn om afscheid te nemen. We zijn er van overtuigd dat zij het zullen waarderen om veel van de mensen, met wie zij in contact zijn gekomen de afgelopen jaren, persoonlijk nog even te zien en te spreken.

Dus voor iedereen die tijd heeft, bij deze:

kom naar het Raadhuis van Hilversum

op woensdagavond om 20.00 uur

voor het afscheid van:

  • Hans Haselager
  • Nelleke Degenhart
  • Saami Akrouh
  • Durk Heidbuurt
  • Henriëtte Bijl
  • Bram van Eindhoven
  • Emil Falan

We danken jullie van harte voor jullie inzet en wensen jullie het beste voor de toekomst!