15 november 2015

Schouder aan schouder

De gebeurtenissen in Parijs waren een schok die over de wereld gevoeld werd. Vanuit vele plaatsen en landen gaan de gedachten uit naar de slachtoffers en hun familie.

Juist met deze gebeurtenissen moeten we laten zien dat we samen staan. Dat we ons niet laten verdelen anders dan diegenen die onze idealen van tolerantie, vrijheid en gelijkwaardigheid geen plaats in de wereld gunnen.

Ook in Hilversum staan we schouder aan schouder. Vandaag is de volgende verklaring vanuit het college van B&W uitgegaan.

Verklaring College Burgemeester en Wethouders gemeente Hilversum:

Burgemeester Broertjes en de wethouders Jaeger (D66), Voorink (VVD), Klamer (SP), Van Vroonhoven (CDA) en Van der Want (D66) zijn met hun hart bij de slachtoffers, nabestaanden en heel het Franse volk. Ook vandaag is de schok over wat er is gebeurd nog steeds voelbaar.

“De daders van deze laffe terreurdaad zijn criminelen”, benadrukt Pieter Broertjes.

Broertjes heeft de vertegenwoordigers van Moslim organisaties, de Raad van Kerken en de pastoor van de R.K Parochie H. Vitus en H. Willibrord uitgenodigd om elkaar morgenavond te ontmoeten. “Juist in deze tijd is het belangrijk om elkaar te steunen en te versterken”, aldus Broertjes.

Morgenmiddag, 16 november 2015 om 12 uur wordt er een minuut stilte in acht genomen voor de slachtoffers van de aanslagen in Parijs. De Burgerzaal van Het Raadhuis van Hilversum is hiertoe opengesteld. Burgemeester Broertjes zal daarna kort spreken.