17 maart 2014

Nelleke Degenhart: “Jeugdzorg in Hilversum, de beste zorg en ondersteuning, daar sta ik voor!”

De Partij van de Arbeid wil dat in iedere gemeente één loket komt waar de zorg voor kinderen wordt georganiseerd. Bij dit loket worden verschillende specialismen vertegenwoordigd, zoals schuldhulpverlening, juridisch advies en opvoedondersteuning. Hierdoor is duidelijk waar ouders kunnen aankloppen als zij hulp nodig hebben, krijgen kinderen sneller de juiste hulp en wordt verkokering van zorg tegengegaan.

Dit staat in een actieplan van ruim honderd PvdA-lijsttrekkers, waarin zij aangeven hoe zij de jeugdzorg in hun gemeenten willen organiseren.

PvdA wil één gemeentelijk jeugdzorgloket

Nelleke Degenhart, onze nummer 2 op de kandidatenlijst: “Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de zorg van kwetsbare kinderen. Het is belangrijk dat ouders in hun gemeente snel en eenvoudig om hulp kunnen vragen als dat nodig is. Daarom wil ik in Hilversum één loket waar ouders terecht kunnen bij bijvoorbeeld opvoedingsproblemen, huiselijk geweld of schuldenproblematiek. Daarnaast kunnen ook familieleden, vrienden, buren of leerkrachten bij dit loket terecht als zij zich zorgen maken om een gezin. Hiermee voorkomen we dat mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden en tien keer hetzelfde verhaal moeten vertellen voordat de noodzakelijke hulpverlening op gang komt.”

Kinderen zoveel mogelijk in eigen omgeving opvangen

De PvdA wil daarnaast dat gemeenten zelf werk gaan maken van het zoeken naar pleeggezinnen. Zo kunnen de meest kwetsbare kinderen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving worden opgevangen. Het is tevens van belang dat zoveel mogelijk de vertrouwde en ervaren hulpverleners worden behouden. Hiervoor moeten afspraken worden gemaakt met zorginstanties. “De PvdA garandeert dat de kwaliteit van zorg altijd voorop staat. Ieder kind en ieder gezin in Hilversum krijgt de zorg en behandeling die nodig is,” aldus Nelleke Degenhart.

Download hier het PvdA Actieplan “De beste jeugdzorg” >