5 juli 2015

1,8 miljoen bezuinigen op sociale zaken, welzijn en zorg? Nee bedankt!

Vorige week stemde de PvdA gemeenteraadsfractie tegen de Kadernota van de huidige coalitie D66-VVD-SP en CDA. Wij vinden de kaalslag die deze coalitie wil aanrichten op sociale zaken, welzijn en zorg veel te groot. Een bedrag van 1,8 miljoen vinden wij te fors en ook niet nodig

Versa Welzijn wordt wegbezuinigd

Het huidige college wil investeren in de wijken en buurten, daar zijn wij natuurlijk voor! Maar voor een investering in de wijken en buurten heb je wel een sociale infrastructuur nodig. Jongerenwerkers die op straat met onze jeugd praten over problemen en uitdagingen die zijn elke dag meemaken. Maar ook de buurtcentra zoals st Joseph in Oost en Lopes Dias in Noord. Deze coalitie wil heel veel geld bezuinigen op sociale instellingen zoals Versa Welzijn en MEE. Dit ziet de PvdA op deze wijze niet zitten, als wij niet zorgen dat wij dit op een verstandige wijze in stand houden is de maatschappelijk ruggengraat in de wijken en buurten verdwenen. Investeren in de wijken en buurten ok, maar problemen en maatschappelijke vraagstukken over de schutting van de goedwillende Hilversummers gooien in de wijken en buurten vinden wij onverantwoord.

Traplift? Denk er nog een nachtje over na

Ook de bezuinigingen op de woningaanpassing (WMO) vinden wij niet correct. Een dergelijke taakstelling op de uitvoering heeft in onze ogen een groot gevaar. Hierdoor wordt zuinig omgaan met middelen, bewust beleid. U wil een traplift?, ‘’denk er nog een nachtje over na!’’. Natuurlijk moet altijd de afweging gemaakt worden of een verhoogde toiletpot echt nodig is. Maar bij de PvdA geldt: “bij twijfel?, gewoon verstrekken!” en niet zoals nu dreigt: “bij twijfel?, niet verstrekken!”

Waarom houden wij onze eigen ziektekostenverzekering voor onze minima niet?

Ook wil SP wethouder Klamer de huidige gemeentelijke ziektekostenverzekering voor onze minima afschaffen. Ook de huidige goede aanvullende verzekering wil de wethouder afschaffen. Afgelopen week schreef de SP wethouder een volstrekt onbegrijpelijke brief, waarin hij poogde uit te leggen, dat hij misschien geld overhield op de ziektekostenverzekering voor onze minima en vast als voorschot op het definitieve bedrag dit vast al voorschot als bezuiniging heeft ingeboekt. Dat vindt de PvdA veel te gortig, er is volstrekt geen bewijs dat de vervangende landelijke regeling net zo goed is als onze gemeentelijke regeling. Ook is er geen vergelijking of de landelijke aanvullende ziektekostenverzekering kwalitatief gelijk is. Dergelijke risico’s wil de PvdA niet met onze minima lopen, de huidige SP wethouder blijkbaar wel!