“Walk with Gilly” deze zaterdag 19 mei!

Door Femke van Drooge op 19 mei 2018, om 13:00, Station Hilversum | Station Hilversum

Deze zaterdag 19 mei is er een gezellig evenement georganiseerd ter steun voor Gillyon Emanuels bij het voormalige Perronnetje in Hilversum. Wij van de PvdA Hilversum steunen Gillyon Emanuels en deze actie, waarmee een luide oproep tegen overlast en racisme wordt gedaan. Wij roepen iedereen op om te komen, want het wordt een gezellig en vreedzaam evenement met muziek, dans en lekkere hapjes!

De mars begint om 13.00 uur bij het stationsplein in Hilversum, vanwaar de groep zich naar het Perronnetje zal bewegen. Daar staat een podium en is catering aanwezig. We verwachten een leuke en gezellige middag en hopen jullie daar te zien! De PvdA Hilversum ondersteunt deze actie. Verder wordt het een niet-politieke actie, dus de PvdA zal haar steun vooral in aanwezigheid tonen. Wij hopen jullie ook!

Investeer in jongerenwerk in de buurt

Wij vinden het triest dat Gillyon in deze positie terecht is gekomen. Wij verwachten dat de burgemeester en politie in Hilversum dit signaal oppakt om het beter te doen in de toekomst, want Hilversummers moeten zich beschermd voelen tegen treiterij, racisme en overlast. Ook vinden wij dat hier wederom een duidelijk signaal uitgaat voor het investeren in professioneel welzijnswerk en jongerenwerk in de buurten en wijken van Hilversum. De politie kan niet alles zien en horen, en een hoop leed kan worden voorkomen als risicojongeren in een vroeg stadium onder de aandacht kunnen komen van het jongerenwerk. Als ouders falen in hun taak om jongeren fatsoenlijk op te voeden, moet de maatschappij ingrijpen om juist dit soort wangedrag te voorkomen en tegen te gaan.

Bericht van de organisatoren

Hieronder volgt het bericht van de organisatoren:

“Lieve vrienden,

Zoals u weet zijn Glenda Vijzelman, Raymond Pinas en Gerrel Liesdek druk doende met het organiseren van de mars van gerechtigheid door Hilversum op zaterdag 19 mei aanstaande om 13.00 is het zo ver.

Bij deze roep ik u op om met zoveel mensen als mogelijk mee te lopen in deze mars. Het is tijd om duidelijk te maken dat wij dit onrecht niet langer pikken.

Wij kunnen en mogen niet langer wegkijken en ons onrechtvaardig te laten behandelen.
Het wordt tijd dat wij de handen ineen slaan en de gelederen sluiten.

De mars krijgt verder niet het karakter mee van een protest of demonstratie maar eerder die van positie innemen binnen deze samenleving op welke wij horen.

Er zal op het plein een podium staan waar er zang en dans zal zijn met bekende en minder bekende artiesten. Tevens zal er een open mike zijn waar iedereen zijn zegje mag doen of dat men een gedicht ten gehore wilt brengen dat mag en kan aub wel in een pb aan een van ons doorgeven.

Uiteraard bestaat de mogelijkheid om op het plein eten en drinken te kopen bij de catering.

Ik hoop u allen in grote getallen te mogen begroeten op 19 mei.

Groet

Gerrel Liesdek,
Glenda Vijzelman
Raymond”

Femke van Drooge

Femke van Drooge

Femke van Drooge is fractievoorzitter voor de PvdA Hilversum. Zij is hier geboren en getogen en voelt zich ook een echte Hilversummer. Opgegroeid in de Hilversumse Meent, maar nu woont zij in het centrum, samen met haar man en haar hond. Van Drooge beschouwt zichzelf als sociaaldemocraat in hart en nieren. Zij gelooft dat mensen

Meer over Femke van Drooge