Installatievergadering nieuwe gemeenteraad

29 maart 2018, van 20:00 tot 0:00, Raadzaal, Raadhuis HIlversum | Raadzaal, Raadhuis HIlversum

Tijdens deze feestelijke bijeenkomst wordt de nieuwe raad van de gemeente Hilversum geïnstalleerd. Namens de PvdA mogen Femke van Drooge en Jacqueline Kalk hun eed of belofte afleggen. De PvdA Hilversum nodigt alle leden en andere geïnteresseerden van harte uit om dit feestelijke moment bij te wonen. Na afloop van de vergadering wordt er een borrel aangeboden door de gemeente Hilversum.

Agenda:

  1. Vaststellen agenda
  2. Installatie nieuw gekozen raadsleden
  3. Benoeming commissieleden
  4. Lijst ingekomen stukken

Voor meer informatie zie het vergaderschema online:

http://ibabsonline.eu/Kalender.aspx?site=hilversum