ALV

5 februari 2018, van 20:00 tot 22:00, ‘s-Gravelandseweg 55, Hilversum | ‘s-Gravelandseweg 55, Hilversum

De PvdA Hilversum nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandagavond 5 februari in de theaterzaal van de bibliotheek Hilversum op de ’s Gravelandseweg. Deze vergadering dient als voorbereiding op de verkiezingen en om de laatste openstaande zaken van de vorige ledenvergadering af te ronden.

Maandagavond 5 februari

De bijeenkomst vindt plaats in de Theaterzaal van de Bibliotheek: ‘s-Gravelandseweg 55, Hilversum.

De zaal gaat om 19:30 uur open; de vergadering start om 20:00 uur.

Brief van het bestuur:

“Aan de leden van de Hilversumse PvdA-afdeling,

Aanstaande maandag 5 februari vindt er weer een ledenvergadering van onze afdeling plaats. De agenda voor deze vergadering treft u onderaan in deze mail aan. In deze vergadering treedt het huidige bestuur af om daarmee plaats te maken voor een interim-bestuur.

De belangrijkste reden voor het aftreden is het conflict binnen onze afdeling dat op de ledenvergadering afgelopen november naar buiten kwam. Het huidige bestuur is een van de partijen binnen dat conflict en is daardoor niet goed meer in staat om zijn taken naar behoren te vervullen. Een tijdelijk bestuur op interim-basis zal beter in staat zijn om de afdeling aan te sturen in de periode van verkiezingen en collegevorming die voor ons ligt.

Het huidige bestuur trad aan in het najaar van 2014. Op dat moment bestond het bestuur uit Henriëtte Bijl, Inge Zielhorst, Peter Hermans en Willem Hendrikx. Henriëtte Bijl verliet het bestuur eind 2016 om zich te storten op het fractieassistentschap, zodat we nu nog met 3 bestuursleden over zijn. In al die jaren bleek het lastig om afdelingsleden te interesseren voor een bestuursfunctie; een belangrijke oorzaak van de geringe omvang van het huidige bestuur. Op de vergadering in november 2017 was het de bedoeling om Ron van Eeden te installeren als nieuw bestuurslid, maar daar is het toen dus niet van gekomen.

Bij het aantreden van het bestuur in 2014 waren het ook roerige tijden binnen onze afdeling. Daarom zetten we ons als bestuur toen dan ook met name in voor het terugbrengen van de eenheid binnen de afdeling. We deden dit vooral op inhoud en op sociale ontmoeting: er is veel gewerkt in werkgroepen (robotisering, armoede, zorg) en zeer regelmatig waren er gezellige en inhoudelijke bijeenkomsten (barbecues, toekomstdebatten, discussies, cafés, 1-meiviering, etc.).

Aan de ene kant is het een wrange constatering, met de recente gebeurtenissen in gedachte, dat het terugbrengen van eenheid uiteindelijk niet gelukt is. Aan de andere kant zijn we blij dat, met het inroepen van de hulp van het landelijke partijbestuur, de afdeling nu wel op de goede weg is. Er is een fantastische kandidatenlijst voor de verkiezingen in maart, de verkiezingscampagne gaat starten en er staat een slagvaardig interim-bestuur voor u klaar.

Graag willen we iedereen bedanken met wie we de afgelopen jaren binnen onze afdeling prettig hebben samengewerkt.

We houden contact, met hartelijke groet,

Inge Zielhorst, Peter Hermans en Willem Hendrikx”

Agenda

  • Opening door de voorzitter
  • Bestuurszaken: aftreden huidige bestuur en voorstellen interim-bestuur bestaande uit Paulien van Hessen, Cor Calis, Puck Kerkhoven, Fouad Sidali en Dig Istha. Het interim-bestuur blijft aan tot en met de verkiezingen en de periode daarna tijdens de eventuele deelname van de PvdA aan de coalitievorming.
  • Highlights van de campagne
  • Vaststellen datum volgende ALV
  • Rondvraag en sluiting