Schrijnende toestand in het portiek

Door Jacqueline Kalk op 7 december 2022

Ook in ons mooie Hilversum komen de meest schrijnende situaties voor. Je moet ze alleen wel willen zien. Dus even voorbij de voordeur kijken. Neem het horrorverhaal van bewoners in Noord. Buiten hun toedoen ten prooi gevallen aan huisjesmelkers en vage aannemers. Met dank aan de verkoopzucht van een woningcorporatie en een overheid op soms wel erg grote afstand.

Deze portiekflats, zoals vele in Noord, waren ooit van de corporatie. Het zijn dus sociale huurwoningen die zijn verkocht. In eerste instantie aan de zittende huurders. De nieuwe eigenaar-bewoners werden samen een Vereniging van Eigenaren. In dit geval een vereniging per portiek, zo had de corporatie bepaald. VvE’s dus met ieder zes eigenaren, er zijn namelijk zes appartementen per portiek. Niet slim van de corporatie, zo blijkt.

Dat er een VvE moet zijn, is prima en wettelijk verplicht. Omdat je samen moet zorgen voor het buitenonderhoud en de gezamenlijke ruimtes zoals het trapportaal. Samen betaal je voor onderhoud en zaken als verlichting en het waterverbruik tot aan de eigen meters. Een heel flatgebouw verdelen in meerdere VvE’s is dus niet handig. Zo’n kleine VvE kan ook makkelijk door malafide opkopers worden verpest, zo blijkt in Noord.

Huisjesmelkers

In het begin ging het prima. Iedereen kende elkaar en samen werd er gezorgd dat je er prettig kon wonen. Maar toen de eerste oorspronkelijke bewoners vertrokken en de woningen op de markt kwamen ging het mis. Huisjesmelkers zagen hun kans schoon. Ze kochten massaal deze niet te dure appartementen om ze voor de verhuur ‘op te knappen’. Voor schandalig hoge huren. Dat spreekt vanzelf.

In een aantal van die portieken zijn de huisjesmelkers inmiddels in de meerderheid in de VvE. En omdat zij de appartementen als melkkoe zien, vangen zij wel de torenhoge huur maar investeren niet in goed onderhoud. Met alle gevolgen van dien. Slecht onderhouden woningen en verslechterde verhoudingen tussen de eigenaren. Tot zelfs fysiek geweld aan toe.

Geen onderhoud

Zo ging het ook in het portiek waar de PvdA begin december een kijkje nam. Uitgesteld onderhoud aan de buitenkant leidde tot veel extra kosten. Kosten die de te kleine VvE niet kon dragen. En het ging van kwaad naar erger. Zonder overleg werd een schoorsteen gesloopt. Niemand die er wat tegen kon doen. Zonder overleg werden leidingen verplaatst. Hetzelfde verhaal, maar met nog grotere gevolgen.

Er ontstonden lekkages op verschillende plekken. Niemand die er wat aan deed. Duizenden kubieke meters kostbaar drinkwater stroomden weg. Schimmels groeien inmiddels op binnenmuren en als je de buitendeur open doet, slaat de vochtigheid je in het gezicht. De huisjesmelkers hebben er zelf geen last van. Die wonen er niet en vangen de huur toch wel. Klaagt een huurder, dan moet die maar vertrekken. Klaagt een van de eigenaar-bewoners, dan wordt geweld niet geschuwd.

Gevaarlijke toestanden

Deze mensen zijn wanhopig. Zij willen veilig en gezond wonen. In een goed onderhouden huis, met buren die net als zij zorgen voor hun huis en het portiek. Zij leven ondertussen met angst en beven, en ten koste van hun gezondheid. Er gebeurt altijd wel wat. Zoals de afgelopen maanden. Weer lekkage na de zoveelste dubieuze verbouwing in een van de appartementen van de huisjesmelkers. Maar waar?

In de betonnen vloer van het trappenhuis werd een gat gefreesd. Ook wij hoorden het water stromen. In het gat onder de fundering leek zand weggespoeld. Alsof er een ondergrondse rivier onder die portiekflat stroomde. Maar waar zat het lek? Het waterbedrijf meldde dat er absurd veel water was gebruikt. Meer dan een miljoen liter stond op de rekening. En het ging maar door. Waar vind je gehoor als eigenaar van een eenvoudige portiekwoning in Noord?

Afschuiven

Niet bij de huisjesmelkers, want die willen zo weinig mogelijk kosten voor onderhoud. Het gaat ze immers om de snelle winst. Niet bij de gemeente. Bouw en woningtoezicht zegt er niets mee te kunnen, ook al lijkt hier sprake van een behoorlijk veiligheidsrisico. Het water stroomt als een rivier onder de draagconstructie door. En dan is er ziekmakende schimmel. Verantwoordelijkheid van de VvE? Daar sta je dan als een van de zes VvE-leden, tegenover drie huisjesmelkers die alles tegenhouden.

Ten einde raad de brandweer er maar bijgehaald. Deze spoorde het lek op en dichtte het provisorisch. Na veel gesoebat is het nu eindelijk gemaakt. Alleen de rekening van het water moet nog worden opgemaakt. En daar staan ook de goedwillende bewoners mee voor aan de lat.

Opkoopbescherming

Deze bewoners zijn in de steek gelaten. En zij zijn niet de enige in Hilversum. De allang toegezegde opkoopbescherming waar de PvdA vorig jaar al om vroeg, is nog steeds niet ingevoerd. De beloftes van de wethouders hierover zijn steeds een wassen neus gebleken. En dat is waardeloos, want met de opkoopbescherming kunnen huisjesmelkers dit soort huizen niet meer opkopen.

Bewoners voelen zich in de steek gelaten door een gemeente die zich verschuilt achter formele regels. Een grote lekkage als hier maandenlang gaande was, kan ervoor zorgen dat grond onder de fundering verdwijnt. Muren kunnen gaan scheuren en uiteindelijk kan ook de fundering beschadigd raken.

Daar kan de gemeente volgens de PvdA wel degelijk iets tegen doen. De schimmels zijn een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de bewoners. Ook daarop kun je als gemeente in actie komen. De gemeente ziet op basis van de Woningwet toe op de gezondheid en veiligheid van bewoners. Alleen de brandweer heeft geholpen, en dat terwijl er geen brand was.

Wil je weten hoe erg het was? Kijk naar het filmpje hieronder, waarop je het water hoort stromen. Is dit voorbeeld een uitzondering? Helaas dit komt vaker voor dan je denkt. Maar daarvoor moet je achter de voordeur willen kijken en bewoners met klachten serieus nemen. Ook als niet direct duidelijk is ze op het bordje van de gemeente liggen.

Jacqueline Kalk

Jacqueline Kalk

In het dagelijks leven: Secretaris/Directeur Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) Gelijke kansen voor iedereen, solidariteit, niet op je handen zitten, maar dingen doen. Voor mij is dat zo vanzelfsprekend dat ik me er over blijf verbazen dat niet iedereen zo denkt. De sociaaldemocratie is mij met de paplepel ingegoten. Met twee ouders, die beide actieve

Meer over Jacqueline Kalk