19 november 2021

Femke van Drooge en Jacqueline Kalk voeren kandidatenlijst aan

Het bestuur van PvdA Hilversum heeft met trots en enthousiasme de huidige fractievoorzitter in de Hilversumse gemeenteraad, Femke van Drooge, als lijsttrekker op de kandidatenlijst gezet voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Zij wordt gevolgd door raadslid Jacqueline Kalk. Beiden vormen in deze raadsperiode de vrouwelijke powertandem van de PvdA in de Hilversumse politiek.

Op plaats drie staat de kersverse Hilversummer Sebastiaan Timmermans. Hij geniet landelijk binnen de PvdA bekendheid als campagnemanager en heeft in Amsterdam enkele jaren het fractiebureau geleid.

De vierde plek op de kandidatenlijst is voor Joop Lahaise, een bevlogen sociaaldemocraat. Hij heeft zich in deze raadsperiode als fractiemedewerker bewezen in verschillende raadscommissies. Datzelfde geldt voor nummers 5 en 6, Kees Bakker en  Fabian Lawerman. Op 7 staat Laurine van der Steen die daarmee haar intrede doet in de Hilversumse politieke arena. Zij brengt veel ervaring mee vanuit de gezondheidszorg.

Het bestuur volgt de lijst zoals deze door de kandidaatstellingscommissie is aangeleverd. Het zou deze lijst op 30 november 2021 ter stemming voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering van de PvdA afdeling Hilversum maar deze is, ten gevolge van aangescherpte corona-maatregelen, uitgesteld.

Kandidatenlijst PvdA-Hilversum

  • Femke van Drooge

Vier jaar geleden werd Femke als lijsttrekker en daarna als fractieleider onze voorvrouw voor de gemeenteraad. Ze heeft zich met grote betrokkenheid en passie voor deze positie ingezet. Analytisch sterk, met behoud van het overzicht en een goede inschatting van persoonlijke verhoudingen heeft zij met verve onze fractie weer op de kaart gezet. Mede door Femke is de herdenking van de Februaristaking voor Hilversum behouden gebleven en naar Hilversum-Oost teruggebracht; de plek waar de fabrieken stonden, waar vandaan destijds duizenden stakende arbeiders naar het gemeentehuis trokken. Samen met Jacqueline Kalk laat ze in de huidige raad nadrukkelijk het sociale PvdA geluid  horen. Wij ondersteunen graag  de ambitie van Femke,  om door te gaan als lijsttrekker en fractievoorzitter.

  • Jacqueline Kalk

Als PvdA raadslid heeft Jacqueline regelmatig van zich doen spreken. Met haar deskundigheid, dossierkennis en debatvaardigheden, kan de raad niet om haar heen. Met grote inhoudelijke kennis van de diverse thema’s en een scherp inzicht in de procedures die in de gemeenteraad spelen, is zij een invloedrijk raadslid. Het huidige college heeft ze kritisch opbouwend gevolgd en in een aantal gevallen kunnen bijsturen. Ze heeft een grote inbreng in de raad en commissies , onder andere op de thema’s zorg en wonen. Wij zijn blij dat Jacqueline zich opnieuw verkiesbaar stelt .

  • Sebastiaan Timmermans

Sebastiaan is een nieuw gezicht in onze afdeling. Samen met zijn vrouw en twee dochters verhuisde hij kortgeleden van Amsterdam naar Hilversum. Binnen de landelijke PvdA is Sebastiaan een bekende figuur. Met name zijn nauwe samenwerking met de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman, trekt de aandacht. Hij is al goed thuis in de Hilversumse politiek en de onderwerpen die hier spelen. We zien in Sebastiaan een sterke politicus, een teamplayer, en  -met zijn achtergrond als de landelijke PvdA campagnemanager- een versterking voor onze verkiezingscampagne.

  • Joop Lahaise

Joop is een gedreven en uitgesproken sociaaldemocraat met heldere en originele ideeën. Hij stelt politieke issues op een aansprekende wijze aan de orde. Als commissielid van de fractie heeft hij er al menig keer voor gezorgd dat opvattingen en initiatieven op positieve wijze onder de aandacht van de plaatselijke pers kwamen. Joop kan bogen op de nodige relevante ervaring voor het raadslidmaatschap vanwege zijn commissielidmaatschap maar ook door zijn brede ervaring bij deelraden in Amsterdam. Wij ondersteunen de kandidatuur van Joop van harte.

  • Kees Bakker

In de huidige fractie heeft Kees zich doen kennen als een deskundig, betrokken commissielid, die zich op gedegen wijze in de verschillende dossiers verdiept, waaronder de belangrijke portefeuille gemeentefinanciën. Hij is een echte teamplayer en verbinder. Met zijn plezierige en toegankelijke opstelling levert hij een belangrijke bijdrage aan de samenwerking in de fractie. Met de ervaring die hij in bestuurs- en medezeggenschapsfuncties bij zijn voormalig  werkgever heeft opgedaan, zal Kees een belangrijke rol in onze fractie blijven vervullen.

  • Fabian Lawerman

Fabian zet zich als enthousiast vrijwilliger breed in voor PvdA Hilversum. Zo leidt hij samen met de partijvoorzitter de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 en is hij sinds 2019 als commissielid actief in de huidige fractie. In die rol maakt hij zich het politieke handwerk eigen in de Hilversumse politieke arena. Hij doet dat met inzet, creativiteit en plezier en is op deze plek in een mooie positie om verder te groeien. Hij vertegenwoordigt met verve de jongere generatie in de fractie.

  • Laurine van der Steen

Laurine reageerde enthousiast op onze oproep zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. In de gesprekken die wij met haar voerden, hebben wij haar leren kennen als betrokken sociaaldemocraat met de nodige kennis en ervaring op relevante maatschappelijke thema’s, waaronder gezondheidszorg. Voor de komende raadsperiode wil zij graag bijdragen aan het fractie- en raadswerk van de PvdA in Hilversum. Wij  ondersteunen dat graag.