Jan Rensen – In Memoriam

Door Privé: Femke van Drooge op 24 augustus 2021

Door Femke van Drooge

Met enige schrik en veel verdriet heb ik vandaag kennis genomen van het overlijden van Jan Rensen. Vanaf 2005 tot 2014 heb ik veel met hem samengewerkt, eerst samen in de fractie en later terwijl Jan wethouder was en ik raadslid voor de PvdA in Hilversum. Ondanks dat hij al langere tijd met gezondheidsproblemen kampte, voelt het als een onverwachte gebeurtenis, één die mij met verdriet vult, maar die mij ook doet terugdenken aan de mooie herinneringen die ik aan hem heb.

Sociaaldemocraten – it takes one to know one – zijn wel vaker ‘lastige mensen’. Zoveel passie, hart voor mensen en voor rechtvaardigheid, zoveel strijdlust. Dat gaat, niet verrassend, vaak ook samen met koppigheid, eigenwijsheid, en soms met een manier van ‘zeggen waar het op staat’ die behoorlijk confronterend kan zijn. En Jan Rensen: nou, laten we zeggen dat hij een rasechte sociaaldemocraat was!

En dan ook nog eentje met een diepe basstem. Zo diep, dat je onmogelijk kon blijven praten op het moment dat Jan besloot dat hij iets wilde zeggen – tegen Jan zijn bromstem werd al het andere automatisch achtergrondgeluid. Jan was van oudsher journalist en columnist en vanuit het geschreven woord hoor je die stem natuurlijk niet. Maar als politicus en bestuurder heeft hij vaak diepe indruk achtergelaten bij de mensen die hij sprak. Door die basstem en vanwege zijn directheid waar ik het eerder over had. Jan kon mensen flink tegen de haren in strijken. Maar van binnen was het altijd een oprecht lieve man met een hart van goud. Iemand die voor je door het vuur ging als je het moeilijk had, zowel persoonlijk als politiek. En dat Jan soms een ‘brombeer’ kon zijn – dat nam je dan graag in het totaalpakket mee.

Jans hart en strijdbaarheid kwam ook tot uiting door de persoonlijke benadering in zijn werk. Een voorbeeld uit zijn tijd als raadslid is de van oudsher beruchte ‘taartjesdeal’ in Hilversum. Bakker Versteeg dreigde door de ambtelijke molen van de gemeente vermalen te worden. Jan Rensen was degene die besloot om persoonlijk eens langs te gaan om het verhaal van Bakker Versteeg te horen. Mede door de inzet van Jan is de gemeente bakker Versteeg uiteindelijk tegemoet gekomen en zo is de destijds beruchte ‘taartjesdeal’ ontstaan. 

Als wethouder heeft Jan Rensen in Hilversum enorm veel betekend, hoewel hijzelf na afloop zei dat hij ‘niets nieuws had bereikt’. Ik kan je vertellen dat daar niets van klopt. Dankzij Jan Rensen is het prachtige Villa Industria uiteindelijk van de grond gekomen, ondanks de vele tegenstellingen die het project door de enorme grondverontreiniging te makken had. Jan Rensen heeft het project Monnikenberg opgestart, waar nu een prachtige woon- en zorgwijk staat. Jan Rensen heeft het project Entrada gerealiseerd, waar ik nu zelf woon.

Als wethouder Economische Zaken en Media was Jan Rensen degene die in Hilversum potentie zag voor niet alleen een Mediastad van de omroepen, maar een stad voor alle soorten media en technologie: creatieve bedrijvigheid, IT innovaties en daarnaast ook zorg, omdat we als vergrijzende regio meer nodig hebben dan alleen media. Jan Rensen heeft zich keihard gemaakt voor het behoud van de Hogeschool van de Kunsten in Hilversum, iets dat na zijn vertrek als wethouder helaas geen stand meer heeft gehouden.

Jan Rensen heeft als wethouder voor Sociale Zaken de eerste stappen gezet om de vakschool voor speciaal onderwijs in Hilversum op te richten en was iemand die altijd graag het persoonlijke gesprek hield met mensen die zelf in de bijstand zitten. Niet alleen in de cijfers zitten, maar echt het verhaal van de mensen zelf horen.

Naast zijn hart voor politiek en voor mensen was Jan Rensen een zeer groot sportliefhebber, vooral voor wielrennen en voetbal. De Tour de France werd altijd goed gevolgd. Als Brabander van oorsprong was PSV echt zíjn club. Tijdens een schorsing van de raadsvergadering wilde hij nog weleens van de extra tijd gebruik maken om de wedstrijd van PSV op zijn wethouderskamer nog even te volgen. Best lastig om al die passies een beetje met elkaar in balans te houden!

Jan, bedankt voor alles dat je voor Hilversum en voor de PvdA hebt gedaan.

We wensen Jans familie en naasten heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Privé: Femke van Drooge

Privé: Femke van Drooge

Femke van Drooge is fractievoorzitter voor de PvdA Hilversum. Zij is hier geboren en getogen en voelt zich ook een echte Hilversummer. Opgegroeid in de Hilversumse Meent, maar nu woont zij in het centrum, samen met haar man en haar hond. Van Drooge beschouwt zichzelf als sociaaldemocraat in hart en nieren. Zij gelooft dat mensen

Meer over Privé: Femke van Drooge