Met trots presenteren wij ons verkiezingsprogramma ‘Thuis in je wijk’

Door Privé: Femke van Drooge op 1 februari 2022

Met trots presenteert de PvdA haar verkiezingsprogramma “Thuis in je wijk”. Lijsttrekker Femke van Drooge: “Ik ben ongelooflijk trots op ons verkiezingsprogramma. Heel veel leden van PvdA Hilversum hebben eraan bijgedragen en het geeft weer waar wij als partij voor staan: we leven niet alleen, maar doen het samen. We kunnen in Hilversum alleen echt goed samenleven als iedereen zich thuis voelt.”

Download het verkiezingsprogramma hier >

Dit verkiezingsprogramma kunnen we met recht een sociaaldemocratisch programma noemen. De PvdA Hilversum kiest voor het bestrijden van de tweedeling in de maatschappij op alle mogelijke fronten. De afgelopen vier jaar heeft de fractie van de PvdA, vanuit de oppositie, zich hard gemaakt voor een eerlijker, socialer en  rechtvaardiger Hilversum. Een Hilversum waar mensen naar elkaar omkijken, waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, waar we “wij” zijn en niet alleen maar “ik”. De PvdA Hilversum gaat hier de komende vier jaar keihard mee verder. 

Wonen

De PvdA kiest voor goede en betaalbare woningen voor alle Hilversummers. De aanpak van de wooncrisis pakken we aan met de zelfbewoningsplicht omdat huizen zijn om in te wonen. Voor huisjesmelkers is in Hilversum geen plaats meer, met het opkoopverbod jagen we ze ons dorp uit. Voor starters en jonge gezinnen breiden we de sociale huur uit naar 40%.

Er moeten ook in totaal meer woningen worden gebouwd. Er is de afgelopen vier jaar vooral ingezet op verdichting en verstening in Oost, Noord en het centrum. Daar zitten grenzen aan. Dat gaat ten koste van de leefbaarheid. Daarom kiezen wij voor nieuwe bouwlocaties als het vliegveld en het Circusterrein.

Zorg en steun

De PvdA kiest voor zorg zonder wachttijden en onnodige bureaucratie. We maken korte metten met de wachtlijsten. Elke wijk krijgt een sociaal wijkteam zodat er geen tijd wordt verspild tussen de aanvraag en de hulpverlening. Bezuinigingen op de toegang tot de (jeugd)zorg zijn onnodig en niet aan de orde.

Kansengelijkheid

Bij de PvdA telt iedereen mee en doet iedereen mee. Met 100 nieuwe banen in de publieke sector helpen we 100 mensen zonder werk aan een zinvolle baan. Met goed onderwijs in goed geventileerde scholen verbeteren we de kansengelijkheid. En we zorgen ervoor dat de vrijwillige ouderbijdrage ook echt vrijwillig is. Met duidelijke spelregels over participatie voorkomen we dat bewoners de speelbal van ontwikkelaars zijn.

Dit programma is tot stand gekomen dankzij de inbreng van vele Hilversummers, leden en niet-leden. met tal van bijdragen, digitale bijeenkomsten en vele gesprekken. De PvdA wil dat iedere Hilversummer zich thuis voelt in Hilversum. We kunnen alleen samenleven als we het samen doen. 

Download het verkiezingsprogramma ‘Thuis in je wijk’ >

Bekijk de 13 speerpunten van ‘Thuis in je wijk’ >
Privé: Femke van Drooge

Privé: Femke van Drooge

Femke van Drooge is fractievoorzitter voor de PvdA Hilversum. Zij is hier geboren en getogen en voelt zich ook een echte Hilversummer. Opgegroeid in de Hilversumse Meent, maar nu woont zij in het centrum, samen met haar man en haar hond. Van Drooge beschouwt zichzelf als sociaaldemocraat in hart en nieren. Zij gelooft dat mensen

Meer over Privé: Femke van Drooge